Sockel - SimPal T20 Slave för modell T40

624.76 SEK  Incl. Moms
( 499.81 SEK  Excl. Moms )
Modell: 60000195
lager: i lager

Sockel T20 (Slav) Upp till 4 slavenheter kan anslutas till 1 Master T40-enhet. Maximalt avstånd på 30 meter mellan master och slav.

 

Slavuttaget använder GSM-signalen från Master GSM-uttaget T40 via en RF 433.92MHz RF-anslutning. Den kan manövreras via upp till 5 användares mobiltelefoner - när som helst och var som helst. Det är möjligt att köpa en 3M kabelartikel. 6000.0161, så termostaten kan placeras längre bort från GSM-uttaget.

Fler smarta funktioner

Fjärrkontroll via mobiltelefoner
Slavuttaget är ett fjärrstyrt uttag. Anslut T20-uttaget till ett vanligt uttag och fjärrkontroll (slå på och av strömöverföringen) på det uttaget.

Tidsinställd på/av - timer
Det är möjligt att ställa in tidsintervallet för när enheten ska slå på och av strömöverföringen.

Styrning via temperaturgivare
Med den medföljande temperaturgivaren kan uttaget ställas in för att slå på eller stänga av stickkontakten, beroende på mätning av rummets temperatur. Observera att genom att åsidosätta automatisk temperaturreglering med ett på/av-SMS, kommer automatisk styrning att avaktiveras men kan aktiveras igen med ett SMS.

Meddelande vid snabbt växlande temperatur
Ett tidsintervall och gränsvärden för temperatur kan förinställas. Uttaget skickar då ett SMS-meddelande till huvudtelefonen om rummets temperatur ändras under den förinställda tidsperioden, så att temperaturen överstiger de fördefinierade gränsvärdena för rummets temperatur.

Meddelande vid strömavbrott
Uttaget kan ställas in för att meddela masteranvändaren via pipljud och SMS, i händelse av att enheten inte får ström. När Socket återställer AC kommer enheten också att skicka ett SMS-meddelande till huvudanvändaren.

Om du har problem med en router som behöver startas om kan detta göras. använd vår app eller skicka bara ett sms.

 

5 användare

  • 1 huvudanvändare (endast denna användare kan ställa in/programmera funktioner via sin telefon)
  • 4 andra användare (kan slå på/av strömöverföring via SMS)

 

Drift

Uttaget manövreras via SMS-kommando eller genom att trycka på en knapp på enheten.

 

 

Ansökan

Uttaget är lämpligt för styrning av elektriska apparater där strömförbrukningen är mindre än 3600W och med en maximal belastning på 16A.

 

Klicka här för App för IOS

Klicka här för App för Android

 

Enheter tillverkade efter 2018, temperaturgivaren är antingen en NTC 10k eller en digital DS18B20.

 

 

 

 

 

Det finns inga recensioner här. Vi kommer gärna om du vill rapportera som den första.

Lägg recension: